Een duik in het verleden.

Les 3; Verdiepingsopdracht presentatie.

 

Lesomschrijving; Verdiepingsopdracht, presentatie in groepjes.
Inleiding;
Laat de leerlingen groepjes van 3 a 4 leerlingen maken en vertel wat de bedoeling is.
De leerlingen gaan zich verdiepen in de IJstijden door in boeken te lezen, in tijdschriften te speuren en door het internet te gebruiken. Ze moeten informatie vinden en hier een korte presentatie van maximaal 5 minuten over maken. Deze presentatie mogen ze in powerpoint maken, uit het hoofd doen, met een zelfgemaakte poster of op een andere zelfbedachte manier. De leerlingen krijgen 1 lesuur de tijd om informatie te zoeken en 1 lesuur om de presentatie in elkaar te zetten. Tijdens het 3e lesuur vinden de presentaties plaats.

Kern;
LESUUR 1;
De leerlingen mogen informatie zoeken in boeken, op het internet, in folders van het museum, in tijdschriften of kunnen elkaars kennis benutten.
Niet alleen informatie maar ook plaatjes mogen opgezocht en gebruikt worden, of tekeningen.

LESUUR 2;
De leerlingen moeten van alle informatie en polaatjes een presentatie maken. Dit kan een powerpoint presentatie zijn die ze op de pc maken, een poster waar ze dingen bij tekenen en schrijven, ze kunnen het uit het hoofd leren en een kladblaadje maken met hulpwoorden of op een andere zelfbedachte manier.

Afsluiting;
LESUUR 3;
De groepjes gaan hun presentatie geven voor de klas. Laat de leerlingen elkaar feedback geven door te laten benoemen wat heel goed was en wat een volgende keer anders kan. De posters kunnen eventueel in de klas gehangen worden. Ook kun je de leerlingen een stukje over deze lessenreeks laten schrijven voor de nieuwsbrief van de school of de schoolkrant.

Lesdoel(en);
De leerlingen maken zelf keuzes over informatie vinden, verwerken en presenteren.
De leerlingen werken samen in groepsverband.
De leerlingen leren op diverse manieren bronnen te raadplegen.
De leerlingen leren op elkaar te reflecteren en zijn bezig met het geven van feedback.

Les duur;
Per onderdeel een lesuur.

Benodigdheden (uitgaande van 20 lln);
6 computers
een printer
boeken uit de bibliotheek over de ijstijd, jagers, verzamelaars, neanderthalers.
folders uit het IJstijdenmuseum
tijdschriften over archeologie
a3 karton in diverse kleuren
scharen
stiften
lijm
gekleurd papier
(Als leerkracht moet je weten hoe google en powerpoint werkt)

 

TIP! De lesuren hoeven niet op 1 dag of in 1 week plaats te vinden. Je kunt er ook drie keer op een vrijdagmiddag een uur aan besteden. Dan wordt het een projectvorm.

 

© 2011 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode