Een duik in het verleden.

Handleiding leerkracht.


Op deze website vindt u informatie over de lessenreeks van de IJstijden en alles wat hierbij komt kijken.
U vindt informatie over het Museum dat ter inspiratie bron is gebruikt voor de lessen, foto's van het museum, een culturele kaart over wat er verder aan bezienswaardigheden ze zien/doen is in de omgeving en u vindt bronnen die u verdere informatie kunnen verschaffen.


Voorafgaand aan de lessen is het de bedoeling dat u voorwerpen meeneemt de klas in en uw leerlingen hiernaar laat kijken aan de hand van de kijkwijzer. (beide zijn te vinden op de website) Dit is een warming-up voorafgaand aan het museum bezoek.


Zowel voor de onderbouw, middenbouw als bovenbouw beginnen de lessenreeksen met een bezoek aan het museumen een activiteit die hierbij aansluit. Daarna worden u twee lessen aangereikt die ter verdieping in de klas uitgevoerd kunnen worden.

Wanneer zowel de warming-up, het museum bezoek en de verwerkingslessen zijn uitgevoed, hebben de leerlingen een ideevan de IJstijd en alles wat deze met zich mee bracht.

________________________________________________________________________________________________________

Bovenbouw;
--> Museumbezoek + brood bakken.
--> Stokslijpen.
--> Verdiepings opdracht, maak een presentatie.

 

Middenbouw;
--> Museumbezoek + steentjes slijpen.
--> Dramaspel; maak in groepjes een toneelstukje.
--> Mood board maken ijstijd.

 

Onderbouw;
--> Museumbezoek + schilderen mammoeten.
--> Archeoloog spelen.
--> Drama jagers en verzamelaars

© 2011 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode