Een duik in het verleden.

Les 2; Dramaspel de ijstijden in groepjes.

 

Lesomschrijving;
Inleiding;
Je laat de groep zichzelf in groepjes van 4 a 5 leerlingen indelen, mocht dit niet lukken dan kunt u zelf de groepen maken.
Je vertelt de leerlingen dat ze straks allemaal een kaartje mogen trekken, waarop een situatie staat beschreven over de IJstijd. Er staan op het kaartje 3 woorden en met deze 3woorden moeten zij een kort toneelstukje van 2 a 3 minuten bedenken.
Bij elk kaartje horen ook een aantal attributen die de leerlingen mogen gebruiken.
De leerlingen krijgen 5 tot 7 minuten de tijd om het toneelstukje voor te bereiden en mogen dit voor de klas opvoeren. De andere leerlingen mogen na de tijd proberen te raden en te vertellen wat er verteld werd. Het is de bedoeling dat zij een antwoord op de vraag kunnen geven die op het kaartje staat. Het is in eerste instantie niet de bedoeling dat een groepje de vraag opleest, maar indien nodig kan dit.
(Ze kunnen de opgedane kennis en informatie uit het museum gebruiken in het toneelstuk)

Kern;
De leerlingen krijgen de tijd om het voor te bereiden. (5-7 minuten)
Kaartje 1;
woorden;                  voorwerpen;
Verzamelaars           - Vruchten (appels, mandarijnen)
Vrouwen                   - Manden
Natuur                      - Groenten of noten
(Dit kaartje gaat over de verzamelaars van vroeger, wat deden zij?)

Kaartje 2;
woorden;                  voorwerpen;
Jagers                       - Kleden
Mannen                    - Stenen
Dieren                       - Speer of mesje (stomp)
(Dit kaartje gaat over de jagers van vroeger, wat deden zij?)

Kaartje 3;
woorden;                  voorwerpen;
Mammoet                - bruine kleden
Sabeltandtijger        - knuffels
Bizon                         - Schmink
(Dit kaartje gaat over de dieren die voor en rond de IJstijd leefden, welke waren dat?)

Kaartje 4;
woorden;                  voorwerpen;
IJstijd                                 - stenen
Lang geleden                       - kleden
Neanderthaler                     - takken
(Hoe leefden de mensen vroeger en hoe maakten ze vuur?)

Kaartje 5;
woorden;                  voorwerpen;
Archeoloog               -stenen
Opgravingen            - schep
Geschiedenis            - vergrootglas
(Wat zijn archeologen en wat doen zij? )

Tijdens het bedenken en oefenen in groepjes, heb je als leerkracht een ondersteunende rol en kun je bij de groepjes langs gaan. Indien een groepje moeite heeft met iets te bedenken kun je altijd even helpen

Afsluiting;
De leerlingen mogen het uitbeelden. (2-3 minuten per groepje)
Na elke mini voorstelling mag de rest van de groep raden over welke woorden het ging en wat er uitgebeeld werd.
TIP! Een voorstelling beëindigen met een applaus is motiverend en toont respect.

Lesdoel(en);
De leerlingen zijn bezig met samenwerken in een groep en hebben daarin een eigen rol.
De leerlingen proberen van woorden een voorstelling te maken en dit uit te beelden.
De leerlingen kunnen voorwerpen gebruiken tijdens een toneelles.
De leerlingen leren woorden en voorwerpen te koppelen aan de IJstijd.

Les duur;
Inleiding bedoeling uitleggen en groepen verdelen 5 tot 10 minuten
Kern oefenen in groepen maximaal 10 minuten
Afsluiting voorstellingen en bespreken 15 tot 20 minuten

Benodigdheden;
5 kaartjes met woorden en voorwerpen
ruimte om te oefenen en het te spelen
voorwerpen op de kaartjes genoemd

LET OP: de kaartjes moet u als leerkracht zelf printen, u kunt de kaartjes hierboven genoemd knippen en plakken.

TIP: u kunt ook zelf voorwerpen bedenken en toevoegen of vervangen, in de onderbouw is vaak ook NEP groente en fruit te vinden, maak gebruik van wat er in eerste instantie op school te vinden is.

© 2011 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode